Anonimized

Symbols

Any symbol in your dream

Click on a linked symbol in the dream to view the explanation.

In het grote huis-complex ben ik nu beland in een groot bed met de jongens van bestuurskunde. Het bed is zo groot dat we in een cirkel liggen en nog behoorlijk veel ruimte overhouden. Ik bedenk dat ik nog even naar de wc zou willen. Kom ik daarna terug, of ga ik na een eigen kamer?

Misschien hier nog even blijven. Ik zou hier zelfs kunnen blijven slapen.