Anonimized

Symbols

Any symbol in your dream

Click on a linked symbol in the dream to view the explanation.
The host suggests we bring a €200 bottle of champagne.

Lopend op straat krijg ik door dat de man iets leuks heeft bedacht dat we kunnen meenemen als we komen: een fles champagne van €200.

Dat lijkt me met z'n drieën nog wel op te hoesten.


Eenmaal wakker bedenk ik dat één fles eigenlijk te weinig is. Dat zouden minimaal twee moeten worden. Dat wordt gelijk wel erg prijzig.

Het getal 2 met twee uitroeptekens! Ook weer het getal 3.

Later toegevoegd: de aanname is dat ik die fles koop en dat de twee anderen dan waarschijnlijk hun deel aan mij betalen. Zo gaat het ook vaak.