Anonimized

Symbols

Any symbol in your dream

Click on a linked symbol in the dream to view the explanation.

Tags

More almost falling ... this time I save somebody else.

We kijken ergens een film. Er vertrekken enkele mensen, omdat het laat wordt. De organisator vraagt of er nog meer mensen naar huis willen en of we dan wel of niet verder gaan kijken. Ik zeg direct verder kijken.

Een jongeman sust me. Ik moet het laten gaan. De organisator vind dit een goed moment voor een diepgaande discussie over verlaten worden en hoe dat voelt. Tjee.

Ik zit in een kantine te eten, althans, ik zit bij een tafel en anderen eten. Ik zie David Knibbe op twee poten zitten en dan achter over vallen. Ik kan hem net redden door mijn been er tegen te zetten.

David vind dit een goed moment voor een discussie over je laten vallen, en dergelijke. Echt?