Anonimized

Symbols

Any symbol in your dream

Click on a linked symbol in the dream to view the explanation.
Project-X around my own home.

Er bouwt zich een heel feest op rondom het huis, maar ik voel me wat buitengesloten.

Ik pas op voor anderen (de echte bewoners van het huis, al lijkt het erg veel op Schoener 24) en ga zo ook weg. Het feest groeit onverwacht erg snel in omvang, meest buiten het huis.


In volgende nachten ging het al beter: nog steeds grote feesten, maar beter te hanteren.

Departure Story 2014-17

Underway for Departure

Terwijl het rondom huis volloopt met publiek, vertrek ik.